FC Reipas Seurakemut
Osallistuja 1Osallistuja 2
Jari KarppinenPirjo Karppinen
Anton FloorNina Lindeberg
Ilkka Kontkanen
Emmi Kemppainen
Edgar Reina
Antti Mikkonen
Kaisa Leppänen Tuomo Leppänen
Ville HuuhtanenHeidi Huuhtanen
Petri KettunenMira Kettunen
Kimmo LaaksonenTanja Joutjärvi
Saara Lius
Susanna Haara
Jarkko KaislaojaMaarit Kaislaoja
Kirsi Launonen
Petri RautavirtaSusanna Ihanus-Rautavirta
Kari Laiho Maaru Laiho
Jyrki Maisonlahti
Niko FinnströmEmmi Pellava
Mika Suni
Esa LehikoinenHeta Lehikoinen
Ari Lahtela
Rami Mäkelä
Petra RuonakoskiJuha Ruonakoski
Tero Honkanen
Markus Salokangas
Elina LehtinenRami Lehtinen
Johanna Kuusisto
Marko Mälkiä
Kristiina Kaija
Ari KorhonenMervi Korhonen
Tarja KariolaKimmo Kariola
Jaakko MikkonenMinna Mikkonen
Ilkka RedmanSatu Redman
Harri MunukkaKati Munukka
Ari Arkko
Seppo Saarinen
Sari Vesanoro
Palmroos MikkoPalmroos Anna-Mari
Hannu Honkanen
Sami Välilä
Perttu Kautto
Kimmo Heiniaho
Olli Juusela
Kaisu Airas-Kaarela
Kimmo Strandén
Mika Nurminen
Toni LindbergEssi Huovila
Saku Mikkola
Kirsi Vaahtera
Marko töyräsPiia töyräs
Jenni kauttoSarii kontkanen
Tuula LaaksoSusanna Kahelin
FC Reipas