Seurakyselystä arvosanaksi 8,6
FC ReipasJulkaistu: 23.11.2021 11.27

Seurakyselystä arvosanaksi 8,6

FC Reipas toteutti seurakyselyn kuudennen kerran syys-lokakuussa 2021. Kysely lähetettiin kaikille seuran toiminnassa mukana olevien lasten vanhemmille. ISO KIITOS kaikille yli 300 aikuiselle vastauksista.

Kysely toteutetaan kahden vuoden välein. FC Reippaan järjestämän toiminnan yleisarvosanojen keskiarvoksi saatiin kouluarvosanoin kiitettävää hipova 8,6. Mediaaniksi (keskiluku) sekä moodiksi (useimmiten esiintynyt arvo) saatiin arvosana 9. Kouluarvosana on pysynyt samana jo kolmannen kerran peräkkäin vuodesta 2017. Vuonna 2015 kokonaisarvosana asettui lukuun 8,5.

Selvityksen päätarkoituksena oli valottaa seuran nykytilaa sekä saada työkaluja seuran toiminnan kehittämiseen. Vastausprosentiksi muotoutui tällä kertaa 24,1 %. Aiempina vuosina vastausprosentti on ollut yli 30. Julkaisemme kyselyn tuloksia pikku palasissa tämän viikon aikana.

Kysymykseen Olen valmis suosittelemaan FC Reipasta harrastusta aloittaville saatiin vastauksia seuraavasti.

  • Varmasti – 70 %
  • Todennäköisesti – 23,2 %
  • Ehkä – 5,5 %
  • En – 1,3 %


Kyselyssä pyydettiin kuvaamaan FC Reipasta yhdellä adjektiivilla. Neljä eniten mainintoja saanutta FC Reipasta kuvaavaa sanaa olivat…

  1. Innostava
  2. Kannustava
  3. Reipas
  4. Aktiivinen
Kuvan sanapilvestä löytyvät vanhempien mainitsemat adjektiivit siitä, minkälaiseksi he seuran kokevat. Sanapilvessä ovat kaikki adjektiivit, jotka ovat saaneet vähintään kolme mainintaa. Mitä isompana sana esiintyy, sitä useampia mainintoja se on saanut.