FC REIPAS – ikäluokkien joukkuetoiminnan periaatteet

FC Reippaan kaikkien joukkueiden toiminnan peruspilareita ovat ilo, innostuminen ja intohimo. Seurassa muodostetaan tasoryhmät 10-vuotiaiden ikäluokassa. Joukkueet muodostetaan FC Reippaan pelaajakriteerien perusteella, pelaajien sen hetkisen osaamis- ja motivaatiotason mukaisiksi joukkueiksi Oranssi ja Musta. Valintoihin vaikuttaa pelaajan osaaminen, motivaatio ja harjoitteluaktiivisuus.

Ikäluokkien vastuuvalmentajat valitsevat pelaajat yhdessä seuran päätoimisten kanssa. Seuran päätoiminen, joka vastaa kyseisestä ikäluokasta vastaa lopullisista valinnoista. Ikäluokkien toimintamalli edellyttää, että saman ikäluokan vastuuvalmentajat pitävät kuukausittaisen tilannekatsauksen pelaajien sen hetkisestä tilanteesta.

MUSTAT joukkueet ovat tavoitteellisia joukkueita, jotka edustavat seuraa haastetasolla. Mustien toiminnassa korostetaan hyvää joukkuehenkeä ja yhdessä tekemistä sekä pelaajana kehittymistä. Joukkueet pelaavat haastetasolla, jossa peliaika pyritään jakamaan tasaisesti. Mustien joukkueiden harjoitusaktiivisuuslähtökohta on hieman alhaisempi. Aktiivisuutta seurataan säännöllisesti. Joukkueet harjoittelevat ympärivuotisesti. Mustasta joukkueesta on mahdollista päästä Oranssiin joukkueeseen.

ORANSSIT joukkueet ovat seuransa ikäluokan edistyneimpien pelaajien edustusjoukkueita, jotka pelaavat ikäluokkansa kilpatason joukkueita vastaan. Toiminnassa korostuu joukkuehenki, harjoitteluaktiivisuus, pelaajana kehittyminen ja intohimo lajia kohtaan. Oransseissa joukkueissa edellytetään ympärivuotista ja aktiivista osallistumista harjoituksiin. Joukkueiden harjoitusmäärät ovat suurempia kuin Mustien joukkueiden. Oranssit joukkueet ovat seuran kilpajoukkueita, joissa peliaika ansaitaan pelaajan sen hetkisen osaamisen perusteella.

Em. joukkuejaot tehdään 10-vuotiaiden ikäluokassa. Joissain tapauksissa on mahdollista, että Musta ja Oranssi jatkavat toimintaa yhdessä. Tähän vaikuttaa oleellisesti ikäluokan pelaajamäärä.

LASTEN KEHITTYMINEN

Lasten kehitys on hyvin yksilöllistä ja siihen vaikuttavat monet eri tekijät. Alkuvuodesta syntynyt voi fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan olla kehittyneempi kuin loppuvuodesta syntynyt. Lapsien biologinen ikä voi vaihdella jopa 2-4 vuotta. Em. asiat on hyvä huomioida, kun lasten annetaan kehittyä oman tasoisessa ryhmässään.

Lasten on järkevää harjoitella ja pelata sellaisessa ryhmässä, missä lapsi kokee onnistumisia sekä haasteet mahdollisuuksina. Liian helpot haasteet, harjoitukset ja pelit saattavat sammuttaa motivaation ja samalla myös hidastaa kehittymistä. Kehittyminen ja motivaatio kärsivät myös liian suurista haasteista sekä liian vaativista harjoituksista kuin peleistäkin. Toisin sanoen, jalkapalloharrastus on innostavinta omantasoisessa viiteryhmässä.

FC Reippaan toimintatavan mukaisesti lapset pelaavat siinä joukkueessa, missä aktiivisuus, motivaatio- ja taitotaso kohtaavat toisensa mahdollisimman hyvin. Em. voi tarkoittaa myös sitä, että pelaaja osallistuu vanhemman tai nuoremman ikäluokan joukkueen toimintaan. Paras osaaminen motivaatio- ja osaamistason arviointiin löytyy seuran ammattivalmentajilta sekä ikäluokkien vastuuvalmentajilta.

Seuramme tarjoaa kaikille innokkaille lapsille mahdollisuuden pelata jalkapalloa ympärivuotisesti. Joukkuejakoja seurataan säännöllisesti. Mikään valinta ei siis tule olemaan lopullinen. Näin pyrimme motivoimaan ja kannustamaan kaikkia lapsia eteenpäin jalkapalloharrastuksessaan.

FC Reipas ikäluokkamalli

 • Ikäluokkamallin tärkeimpänä tavoitteena on, että FC Reippaassa kasvaa jokaisessa ikäluokassa tavoitteissaan innostuneesti edistyviä lapsia ja nuoria.
 • Laadukkaan kasvatus- ja valmennustehtävän perustana ovat seuran yhteiset toimintaperiaatteet, arvomaailma sekä jokaisen juniorin yhdenvertainen huomioiminen.
 • Noudatamme harjoitus peli - sekä tasoryhmäajattelua, mutta emme tee toiminnan jatkuvuuden näkökulmasta liian pieniä, suuria tai tiukasti suljettuja ryhmiä ikäluokkien sisällä.
 • Lisähaasteita edistyneimmille tarjoamme erityisryhmissä seuran omissa taito- tai kykykouluissa, maalivahtivalmennuksessa sekä seurayhteistyöllä FC Lahden kanssa.
 • Kaiken toiminnan mittari on päivittäin kentällä tapahtuvan valmennus- ja kasvatustyön lasta ja nuorta kannustava, myönteinen ilme, ilo, innostuminen ja intohimo.

Leikkimaailma 7-9-vuotiaat

 • Ikäluokalla on vanhempainkokouksen valitsema toimihenkilöryhmä.
 • Ikäluokalla on seuran rekrytoima vastuuvalmentaja. Apuvalmentajatiimi kostuu ikäluokan vanhemmista.
 • Ikäluokka harjoittelee yhdessä
 • Pelaajat osallistuvat pelitälleihin ja turnauksiin ikäluokan suunnitelman mukaan
 • F9-ikäluokassa aloitetaan valmistautuminen tulevan kauden joukkuejakoja (Musta / Oranssi) varten. Joissain tapauksissa on mahdollista, että Musta ja Oranssi jatkavat toimintaa yhdessä. Tähän vaikuttaa oleellisesti ikäluokan pelaajamäärä.
  • Valmennus - joukkuejakojen hahmottaminen
  • Vanhemmat - tiedotus siitä, mitä on tulossa
  • Toimihenkilöt - molempien ryhmien toimihenkilöryhmien valinta

Leikkimaailmasta kaverimaailmaan 10-vuotiaat

 • Ikäluokalla on vanhempainkokouksen valitsema toimihenkilöryhmä.
 • Ikäluokalla on seuran rekrytoima vastuuvalmentaja. Apuvalmentajatiimi kostuu ikäluokan vanhemmista.
 • Kiinnitetään erityistä huomiota joukkueiden ryhmäjakojen tarkoituksenmukaiseen vaihteluun ja kokeiluihin sekä niihin liittyvään viestintään.
 • Mustalla ja Oranssilla talvikaudella ainakin yksi harjoitus/viikko samaan aikaan. Kesällä mahdollisesti enemmän.
 • Vanhemmille tiedotetaan toimintatavoista, joiden mukaan vastuuvalmentajat toimivat. Vastuu tiedottamisesta on vastuuvalmentajalla, jota joukkueenjohtaja avustaa.
 • Vastuuvalmentajan ja joukkueenjohtajan palaveri kuukausittain ikäluokan toiminnasta. Musta- ja Oranssi -joukkueet yhdessä. Ikäluokkavastaava kutsuu 1. palaverin, jossa sovitaan toimintatavat.

Kaverimaailma 11-15-vuotiaat

 • Ikäluokalla on joukkuekohtaiset toimihenkilöt
 • Ikäluokalla on seuran rekrytoima vastuuvalmentaja. Apuvalmentajatiimi kostuu ikäluokan vanhemmista.
 • Vastuuvalmentajat keskustelevat yhdessä pelaajakohtaisesti joukkueiden kokoonpanoista
 • Vastuuvalmentajat vaihtavat mahdollisuuksien mukaan valmennusvastuuta päivittääkseen pelaajien henkilökohtaisen edistymisen tarpeita.
 • Kiinnitetään erityistä huomiota joukkueiden ryhmäjakojen tarkoituksenmukaiseen vaihteluun ja kokeiluihin sekä niihin liittyvään viestintään.
 • Vastuuvalmentajan ja joukkueenjohtajan palaveri kuukausittain ikäluokan toiminnasta